Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Logo PKW

logotyp  IDUB

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas w sieci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przestrzenie Kreatywnej Współpracy

Pomieszczenia systemu Przestrzeni Kreatywnej Współpracy stanowią infrastrukturalne zaplecze dla działań realizowanych wraz z partnerami społecznymi, gospodarczymi i publicznymi.

Pomieszczenia PKW można zarezerwować w celu organizacji i realizacji projektów, warsztatów, szkoleń z wykorzystaniem metod kreatywnych i partycypacyjnych z udziałem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uniwersytetu.

Jak zarezerwować?

1. Sprawdź dostępność sali w danym terminie: KALENDARZ

2. Prześlij rezerwację danej Przestrzeni poprzez FORMULARZ

W razie dodatkowych pytań napisz do nas: pkw@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Osoba, która dokonuje rezerwacji staje się automatycznie osobą do kontaktu dla koordynatora PKW.
  • Osoba, która dokonuje rezerwacji jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania pomieszczenia przez uczestników spotkania.
  • Osoby korzystające z pomieszczenia PKW powinny zostawić po sobie porządek, aby kolejne osoby mogły skorzystać z pomieszczenia PKW.
  • Osoba, która dokonuje rezerwacji ma obowiązek powiadomić koordynatora PKW o zmianie planowanego terminu wykorzystania pomieszczenia, o rezygnacji z wykorzystania pomieszczenia, o zmianie celu wykorzystania pomieszczenia.
  • W przypadku kolizji terminów koordynator może zaproponować inny termin lub odmówić rezerwacji.
  • W przypadku stwierdzenia wykorzystania pomieszczenia w celach niezgodnych z celami systemu PKW koordynator może odmówić rezerwacji.
  • Zasady odpłatności za korzystanie z pomieszczeń określają przepisy ogólne Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2013 roku.