Treść główna

Semestraton #SDG 2024 Challenge

Główne wyzwanie #SDG 2024 CHALLENGEInfografika-sdg-2024-challenge

W ostatnich latach rozwój cywilizacyjny osiągnął najwyższy poziom w historii ludzkości. Obecnie na Ziemi jest ponad 10 000 miast, a liczba ludzi przekracza 8 miliardów. Jednocześnie wiele istniejących problemów zostało spotęgowanych, pojawiły się nowe wyzwania we wszystkich aspektach życia np. w edukacji, pracy, relacjach społecznych, komunikacji, zdrowiu. Problemy kluczowe dla ludzi na całym świecie zostały wskazane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ (https://www.un.org.pl/).

Ogólny plan działań został zarysowany, ale zbyt mało jest lokalnych działań i rozwiązań, które przyczynią się do skutecznego osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG) do 2030 r. Dlatego zapraszamy studentki, studentów, doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do podjęcia wyzwania SDG 2024 CHALLENGE:

JAK MOGLIBYŚMY LEPIEJ REALIZOWAĆ ZAŁOŻENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM, W KRAKOWIE, W MAŁOPOLSCE?

Cele SDG 2024 CHALLENGE

Do podstawowych celów SDG 2024 CHALLENGE należą:

 1. Przyczynienie się do skuteczniejszego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
 2. Zwiększenie wpływu społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Inkubacja innowacji społecznych.
 4. Rozwój kompetencji uczestników w zakresie współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach projektujących innowacje.
 5. Integracja społeczności akademickiej UJ zainteresowanej zrównoważonym rozwojem.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w #SDG 2024 Challenge zapraszamy studentki i studentów, doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezależnie od poziomu i kierunku studiów. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.

Jak i do kiedy się zgłosić?

Zgłoszenie udziału w #SDG2024 Challenge można dokonać online w dniach 26 lutego 7 marca 2024 r.

Link do formularza rejestracyjnego https://forms.office.com/e/ahYEfrtMSb

W razie pytań prosimy o maila na adres pkw@uj.edu.pl

Informację o zakwalifikowaniu do SDG i utworzeniu zespołu prześlemy 10 marca 2024 r. na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Na czym polega udział?

Uczestnicy i uczestniczki zostaną połączeni w interdyscyplinarne kilkuosobowe zespoły. Zespoły będą spotykał się w terminach przypisanych do moderatora/moderatorki, częściowo stacjonarnie a częściowo online, w zależności od wspólnych ustaleń. Moderator/moderatorka poprowadzi pracę zespołu, opierając się na wybranej metodzie, wyjaśniając wykorzystywane narzędzia i zadania do wykonania. Każdy z zespołów powinien osiągnąć kamienie milowe wskazane w harmonogramie poniżej.

Video file

Korzyści z uczestnictwa

 • Możliwość realnego działania, aby zmienić świat na lepsze.
 • Opracowanie koncepcji innowacji, która może być szansą na własny biznes lub inicjatywę społeczną.
 • Rozwój kompetencji w zakresie współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach projektujących innowacje.
 • Praca w dobrej, koleżeńskiej atmosferze.
 • Dyplom potwierdzający udział w wydarzeniu.

Przewidywane obciążenie czasowe uczestników

Każdy z uczestników będzie pracował w terminach zadeklarowanych podczas zgłoszenia. Przewidujemy, że całkowity czas udziału w warsztatach pod opieką moderatora wynosi 24 godziny dydaktyczne. Szacunkowe średnie obciążenie w ciągu tygodnia to ok. 4 godzin dydaktycznych, czyli 3 godz. zegarowe (1 spotkanie warsztatowe).

Do tego należy doliczyć potencjalnie pracę indywidualną lub grupową w innych terminach, adekwatnie do posiadanych możliwości czasowych i chęci zaangażowania, w zakresie i trybie uzgodnionym wspólnie z moderatorem/moderatorką oraz innymi uczestniczkami i uczestnikami zespołu.

Ponadto należy zarezerwować 6 godzin na dodatkowe aktywności: obecność w dniu otwarcia 15 marca (stacjonarnie), odsłuchanie materiału szkoleniowego z tworzenia prezentacji typu pitch, prezentację pierwszej koncepcji innowacji w dniu 19 kwietnia (online) oraz prezentację udoskonalonej koncepcji innowacji w dniu 15 maja (stacjonarnie).

Harmonogram, zadania i #kamienie milowe

15 marca

 • udział w spotkaniu otwierającym
 • spotkanie zespołu

Od 18 marca do 5 kwietnia (w tym przerwa świąteczna w okresie 28 III-2 IV)

 • zdefiniowanie lokalnego wyzwania zgodnego z SDG,
 • rozpoznanie potrzeb konkretnej grupy osób w powiązaniu z przyjętym wyzwaniem zgodnym z SDG,
 • # wybór kluczowej potrzeby, której zaspokojenie wymaga opracowania nowego rozwiązania
 • zdefiniowanie pytania HMW/POV
 • wymyślanie propozycji rozwiązań w odpowiedzi na pytanie HMW/POV
 • # wybór rozwiązania, które będzie prototypowane

Od 8 kwietnia do 18 kwietnia

 • stworzenie szybkiego prototypu (pretotypu)
 • pierwsze testy szybkiego prototypu
 • # pierwsze udoskonalenie prototypu
 • odsłuchanie materiału szkoleniowego z tworzenia prezentacji typu pitch
 • przygotowanie skróconego pitcha

19 kwietnia

 • # zaprezentowanie pierwszej koncepcji rozwiązania w formule skróconego pitcha (spotkanie online z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego)
 • uzyskanie informacji zwrotnej w zakresie potencjału rozwiązania, jego adekwatności do zidentyfikowanych potrzeb oraz kierunków dalszego rozwoju.

Od 22 kwietnia do 10 maja (w tym przedłużony weekend majowy w okresie 29 IV – 5 V)

 • testy i doskonalenie rozwiązania - rekomendacja dla co najmniej dwóch iteracji
 • # opracowanie wizualizacji udoskonalonego rozwiązania
 • # przygotowanie wystąpienia w formule pitch i przesłanie prezentacji do organizatorów

15 maja

 • prezentacja udoskonalonego rozwiązania w formule pitch przed komisją ekspercką podczas zamknięcia #SDG 2024 Challenge, które odbędzie się w ramach wydarzenia Kreatywny Kampus.

27 maja (poniedziałek) dla grup, które uzyskały najwyższe oceny od komisji eksperckiej

 • warsztaty z możliwości finansowania dalszych prac rozwojowych oraz przygotowania modelu biznesowego.

Efekty ubiegłorocznego #SDG48h Challenge

 • 14 interdyscyplinarnych zespołów przedstawiło swoje rozwiązania podczas Demo Day Innowacji Społecznych,
 • 10 zespołów uzyskało możliwość dofinansowania, 3 zespoły złożyły wniosek o dofinansowanie,
 • 2 zaproszenia do prezentacji podczas Life Science Open Space pitch contest w 2023 r.
 • 1 założona firma studencka.

Przeczytaj więcej na https://pkw.uj.edu.pl/aktualnosc/66-semestraton-sdg48h-challenge